Kostecka-Sadowa, A. (2019). Zasięgi leksykalne zapożyczeń wschodniosłowiańskich w gwarach polskich. Gwary Dziś, 8, 35–56. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20187