Walczak, B. (2019). Warstwy chronologiczne germanizmów w gwarze miejskiej Poznania. Gwary Dziś, 8, 87-95. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20190