Kucharzyk, R. (2019). Relikty dawnych zwyczajów ludowych w języku i kulturze (na przykładzie wsi małopolskiej). Gwary Dziś, 8, 141–150. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20195