Kobus, J. (2019). Dokumentacja papierowa w zasobach archiwum Pracowni Dialektologicznej UAM. Gwary Dziś, 8, 175–180. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20199