Kobus, J., & Osowski, B. (2019). Z refleksji nad polszczyzną regionów i nie tylko. Język w regionie – region w języku II. Gwary Dziś, 8, 181-186. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20200