Мартинова, Г. (2019). Діалектний текст як свідчення динаміки лексичного складу говірок. Gwary Dziś, 9, 49-57. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20215