Ястремська, Т. (2019). Семантична опозиція горі – долі в говірках південно-західного наріччя української мови. Gwary Dziś, 9, 159-174. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20218