Kobus, J. (2019). Dokumenty Archiwum UAM dotyczące doc. Adama Tomaszewskiego. Gwary Dziś, 9, 211-216. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20222