Ananiewa, N. E. (2019). Germanizmy leksykalne w dwóch polskich gwarach wyspowych na Syberii. Gwary Dziś, 7, 169–176. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20235