Kobus, J. (2019). Funkcjonowanie germanizmów leksykalnych w listach chłopa wielkopolskiego (1914–1920). Gwary Dziś, 7, 239–246. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20241