Sochacka, S. (2019). Etymologia nazwy Wschowa w świetle kontaktów językowych polsko-niemieckich. Gwary Dziś, 8, 79–86. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20244