Kobus, J. (2018). Wialnia i młynek w języku mieszkańców wybranych wsi wielkopolskich. Gwary Dziś, 10, 145-152. https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.12