Sierociuk, J. (2018). Materiały do osiągnięć leksykografii słowiańskiej. Gwary Dziś, 10, 163-164. https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.14