Sierociuk, J. (2019). Pamięci Profesor Natalii Chobzej. Gwary Dziś, 11, 9–17. https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.1