Karaś, H. (2019). Jeszcze o potrzebie dokumentowania leksyki gwarowej (na przykładzie wybranych wyrazów południowomałopolskich z okolic Biecza). Gwary Dziś, 11, 19-27. https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.2