Kąś, J. (2019). Zmiany w gwarowym systemie leksykalnym a praktyka leksykograficzna. Gwary Dziś, 11, 29-39. https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.3