Холодьон, О. М. (2019). Дієслівна лексика і семантика в українських говорах: стан та перспективи дослідження (дескриптивний аспект). Gwary Dziś, 11, 41–54. https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.4