Lewaszkiewicz, T. (2019). Łużyckie materiały językowe w Atlasie języka i kultury ludowej Wielkopolski. Gwary Dziś, 11, 89–109. https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.8