Osowski, B. (2019). Między wyjątkowością a wstydem. Świadomość językowa mieszkańców powiatu ostrowskiego. Gwary Dziś, 11, 135–144. https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.11