Kobus, J., & Рябець, Л. (2019). Materiały do osiągnięć leksykografii słowiańskiej. Gwary Dziś, 11, 163–167. https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.14