Колєснік, Л. . (2020). Характерологічні назви в говірках українського Карпатського регіону. Gwary Dziś, 12, 81–93. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.6