Rembiszewska, D. K., & Siatkowski, J. (2020). Niezabudka, wasilek, wołoszka – o dylematach w rozstrzyganiu pożyczek i reliktów dawnej wspólnoty na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim. Gwary Dziś, 12, 163–177. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.12