Čižmárová, L. . (2020). Vzájemné působení a prolínání apelativní a propriální slovní zasoby v nářeční rovinĕ češtiny. Gwary Dziś, 12, 213–228. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.16