Cygan, S. . (2020). Dziewiętnastowieczne słowniczki gwarowe księdza Władysława Siarkowskiego z perspektywy leksykograficznej . Gwary Dziś, 12, 229–245. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.17