Waniakowa, J. . (2020). Polskie słownictwo gwarowe w kontekście etymologicznym (na przykładzie nazw roślin). Gwary Dziś, 12, 247–255. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.18