Kucharzyk, R. (2020). Funkcjonowanie słownictwa gwarowego w komunikacji internetowej – problemy metodologiczne. Gwary Dziś, 12, 257-267. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.19