Kostecka-Sadowa, A. . (2020). Charakterystyka słowotwórcza ekspresywnych nazw człowieka w gwarze polskiej obwodu lwowskiego (wybrane przykłady). Gwary Dziś, 12, 289–297. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.22