Рябець, Л. (2020). Materiały do osiągnięć leksykografii słowiańskiej. Gwary Dziś, 12, 299-300. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.23