Sierociuk, J. (2020). Cechy definicyjne gwar w języku mieszkańców wsi. Gwary Dziś, 13, 173–181. https://doi.org/10.14746/gd.2020.13.9