Sierociuk, J. (2020). W sprawie synonimii w gwarach – na tle polszczyzny ogólnej. Gwary Dziś, 13, 215–226. https://doi.org/10.14746/gd.2020.13.13