Škofic, J. (2021). Narečna poimenovanja za kmečke posestnike kot motivacija hišnih imen na Gorenjskem. Gwary Dziś, 14, 17–34. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.3