Rembiszewska, D. K. (2021). Metody opracowywania historycznych materiałów gwarowych na przykładzie ankiet Georga Wenkera. Gwary Dziś, 14, 35–43. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.4