Антонова-Василева, Л. (2021). Диалектни успоредици между славянския север и юг. Gwary Dziś, 14, 45–57. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.5