Sicińska, K. (2021). Archaiczność polszczyzny południowokresowej. Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne. Gwary Dziś, 14, 59–70. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.6