Ananiewa, N. (2021). Słownictwo polskie w gwarach rosyjskich (na podstawie materiałów Словаря русских народных говоров). Gwary Dziś, 14, 71–80. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.7