Grochola-Szczepanek, H. (2021). Badanie pola tematycznego z zakresu stroju ludowego na podstawie danych z Korpusu Spiskiego. Gwary Dziś, 14, 81–94. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.8