Jaros, I. (2021). Synonimia słowotwórcza przymiotników w gwarach – wybrane problemy interpretacyjne. Gwary Dziś, 14, 95-104. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.9