Kurek, H. (2021). Zanikanie formantów rodzinnych w gwarach a nietypowe problemy badawcze współczesnej dialektologii (na przykładzie wsi poddukielskich w Beskidzie Niskim). Gwary Dziś, 14, 105–111. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.10