Jelonek, T. (2021). Badania leksyki gwarowej w dobie przemian i globalizacji. Gwary Dziƛ, 14, 139-151. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.12