Konczewska, K. (2021). Dialektologiczne badania terenowe na podstawie kolekcji muzealnej jako metoda budowania nowych kontekstów kulturowych. Gwary Dziś, 14, 165–174. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.14