Mlekodaj, A. (2021). O gwarowej artystycznej metaforze niekonwencjonalnej na przykładzie poezji Podhala. Gwary Dziś, 14, 183–197. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.16