Osowski, B. (2021). Wykładniki ekwiwalencji w wybranych inwentarzach z XVIII wieku. Gwary Dziś, 14, 219–226. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.19