Piechnik, A. (2021). Teksty urzędowe autorstwa mieszkańców wsi jako materiał do badania ich kompetencji komunikacyjnych – problemy i wyzwania metodologiczne. Gwary Dziś, 14, 227–233. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.20