Селимски, Л. (2021). Диалектна основа на Pastirska knigha (1848) от Андреа Канова. 1. Фонетика. Gwary Dziś, 14, 235–245. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.21