Sikora, K. (2021). Gwarowa etykieta językowa i religia. Gwary Dziś, 14, 247–263. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.22