Kąś, J. (2021). Ikonografia w słowniku gwarowym. Gwary Dziś, 14, 265–276. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.23