Pelcowa, H. (2021). Hasło w słowniku gwarowym – problem metodologiczny współczesnej dialektologii. Gwary Dziś, 14, 277-288. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.24