KOBUS, J. Wialnia i młynek w języku mieszkańców wybranych wsi wielkopolskich. Gwary Dziś, v. 10, p. 145-152, 15 grudz. 2018.