KARAŚ, H. Jeszcze o potrzebie dokumentowania leksyki gwarowej (na przykładzie wybranych wyrazów południowomałopolskich z okolic Biecza). Gwary Dziś, v. 11, p. 19-27, 15 grudz. 2019.