KOBUS, J.; РЯБЕЦЬ, Л. Materiały do osiągnięć leksykografii słowiańskiej. Gwary Dziś, v. 11, p. 163–167, 15 grudz. 2019.